Szczegóły
Inwestycja przy ul. Agatowej 12 to nowoczesny i komfortowy zespół budynków o niskiej intensywności zabudowy. Obejmuje trzy budynki wielorodzinne oznaczone nr 1, 2 i 3 z miejscami postojowymi w garażach podziemnych i lokalami usługowymi. Łącznie w zespole znajduje się 148 mieszkań i 186 miejsc postojowych.
Harmonogram
Rozpoczęcie budowy nastąpiło w dniu 9.12.2015 r. Już w lutym rozpoczęto prace żelbetowe, a oddanie do użytkowania budynków nastąpiło na przełomie września i października 2017 r.
Budynki mieszkaniowe SM Śnieżka
Lokalizacja:Kraków, ul. Agatowa 12
Inwestor:SM Śnieżka